Fundraising – jak skutecznie zbierać fundusze?

Redakcja

22 stycznia, 2024

Fundraising to proces pozyskiwania środków finansowych na realizację celów organizacji, projektów czy inicjatyw społecznych. W dzisiejszych czasach, fundraising stał się nieodłącznym elementem funkcjonowania wielu organizacji, zwłaszcza tych non-profit. Dziś przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omówimy różne formy fundraisingu, strategie oraz narzędzia, które mogą być pomocne w skutecznym zbieraniu funduszy.

Czym jest fundraising i dlaczego jest ważny?

Fundraising to kluczowy element działalności wielu organizacji, zarówno tych komercyjnych, jak i non-profit. Pozwala na pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów i misji organizacji. W tym rozdziale przyjrzymy się definicji fundraisingu, jego celom oraz roli w organizacjach non-profit.

Definicja i cel fundraisingu

Fundraising to proces pozyskiwania środków finansowych na realizację określonych celów organizacji, projektów czy inicjatyw społecznych. Fundraising goals mogą być różnorodne, od finansowania bieżącej działalności organizacji, przez wsparcie konkretnych projektów, po pomoc w sytuacjach kryzysowych czy realizację inicjatyw społecznych. Fundraising może przybierać różne formy, takie jak zbiórki publiczne, crowdfunding, sponsorowanie czy organizowanie eventów charytatywnych.

Rola fundraisingu w organizacjach non-profit

Non-profit organizations szczególnie często korzystają z fundraisingu jako źródła finansowania swojej działalności. Dla takich organizacji, takich jak fundacje, stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe (NGO), pozyskiwanie środków z zewnątrz jest kluczowe, gdyż nie prowadzą one działalności gospodarczej generującej zyski. Fundraising pozwala im na zdobycie niezbędnych środków na realizację swoich celów statutowych, takich jak pomoc potrzebującym, ochrona środowiska czy promocja kultury i sztuki.

Przykładem skutecznego fundraisingu w organizacjach non-profit może być zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci chorych na raka prowadzona przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom fundraisingowym, takim jak aukcje, koncerty czy biegi charytatywne, udało się tej organizacji zebrać miliony złotych na zakup sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych.

Podsumowując, fundraising to niezwykle ważny element działalności wielu organizacji, zwłaszcza tych non-profit. Pozwala na pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów i misji organizacji, a także na wsparcie konkretnych projektów czy inicjatyw społecznych. Dzięki fundraisingowi organizacje non-profit mogą skutecznie realizować swoje cele statutowe i pomagać potrzebującym.

Różne formy fundraisingu

W celu pozyskania środków finansowych, organizacje mogą wykorzystać różne formy fundraisingu. W tym rozdziale omówimy trzy popularne metody: crowdfunding, sponsorowanie oraz zbiórki i eventy charytatywne. Każda z nich ma swoje zalety i wady, które warto poznać przed podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniej strategii.

Crowdfunding: zasady i korzyści

Crowdfunding to forma zbierania funduszy, w której wiele osób wpłaca niewielkie kwoty na rzecz realizacji określonego projektu lub inicjatywy. Dzięki tej metodzie, organizacje mogą pozyskiwać środki od szerokiej grupy darczyńców, często za pośrednictwem specjalistycznych platform internetowych. Crowdfunding ma wiele zalet, takich jak:

 • demokratyzacja finansowania projektów,
 • możliwość dotarcia do szerokiej grupy potencjalnych darczyńców,
 • promocja projektu w mediach społecznościowych,
 • możliwość uzyskania wsparcia od osób, które nie są w stanie przekazać dużych kwot.

Jednak crowdfunding ma również swoje wady, takie jak konieczność przekonania dużej liczby osób do wsparcia projektu czy ryzyko nieosiągnięcia założonej kwoty. Warto również pamiętać, że prowadzenie kampanii crowdfundingowej może być czasochłonne i wymagać zaangażowania zasobów organizacji.

Sponsorowanie jako forma wsparcia

Sponsorowanie to forma fundraisingu, w której organizacja otrzymuje wsparcie finansowe lub rzeczowe od firmy lub osoby prywatnej w zamian za promocję ich marki. Sponsorowanie może przybierać różne formy, takie jak:

 • wsparcie finansowe na realizację projektu,
 • przekazanie produktów lub usług na potrzeby organizacji,
 • udostępnienie przestrzeni na organizowanie eventów.

Przykładem skutecznego wykorzystania sponsorowania może być współpraca organizacji charytatywnej z lokalnym przedsiębiorstwem, które przekazuje produkty na aukcje charytatywne. W zamian, organizacja promuje markę sponsora podczas eventu oraz w materiałach promocyjnych.

Sponsorowanie ma wiele zalet, takich jak możliwość pozyskania większych środków od pojedynczych darczyńców czy budowanie relacji z partnerami biznesowymi. Jednakże, może również wiązać się z ryzykiem uzależnienia od jednego źródła finansowania oraz koniecznością spełnienia oczekiwań sponsora.

Zbiórki i eventy charytatywne: jak je skutecznie organizować?

Charity events to imprezy organizowane w celu zbierania funduszy na rzecz określonej organizacji, projektu czy inicjatywy. Mogą przybierać różne formy, takie jak koncerty, biegi, aukcje czy warsztaty. Aby skutecznie organizować zbiórki i eventy charytatywne, warto pamiętać o kilku kluczowych aspektach:

 • dobrze zaplanować event, uwzględniając cele, budżet oraz oczekiwania uczestników,
 • zorganizować odpowiednią promocję, wykorzystując media społecznościowe, plakaty czy ulotki,
 • zaangażować wolontariuszy, którzy pomogą w organizacji imprezy,
 • zadbać o atrakcyjność eventu, np. poprzez zaproszenie znanych osób czy zorganizowanie ciekawych atrakcji.

Przykładem udanego eventu charytatywnego może być coroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który łączy koncerty, aukcje oraz biegi charytatywne, przyciągając tysiące uczestników i pozyskując środki na rzecz dzieci chorych na raka.

Podsumowując, różne formy fundraisingu, takie jak crowdfunding, sponsorowanie czy zbiórki i eventy charytatywne, mają swoje zalety i wady. Wybór odpowiedniej metody zależy od celów organizacji, dostępnych zasobów oraz oczekiwań potencjalnych darczyńców. Warto poznać różne formy fundraisingu, aby móc skutecznie pozyskiwać środki na realizację celów organizacji.

Strategie fundraisingu

Wybór odpowiedniej strategii fundraisingu jest kluczowy dla sukcesu organizacji non-profit. W tej części artykułu omówimy różne strategie fundraisingu, ich zalety i wady, oraz porady dotyczące ustalania celów i mierzenia sukcesu.

Jak ustalić cele fundraisingu?

Ustalenie celów fundraisingu jest niezbędne, aby skutecznie planować i realizować działania. Przy ustalaniu celów warto kierować się następującymi wskazówkami:

 • Określ konkretną kwotę, jaką chcesz zebrać, oraz termin realizacji celu.
 • Ustal, na co zostaną przeznaczone zebrane środki (np. na realizację konkretnego projektu, wsparcie bieżącej działalności organizacji).
 • Zdefiniuj grupę docelową, do której skierowane będą działania fundraisingowe (np. lokalna społeczność, przedsiębiorstwa, osoby prywatne).
 • Określ, jakie metody i techniki fundraisingu zostaną wykorzystane do realizacji celu (np. crowdfunding, sponsorowanie, eventy charytatywne).

Przykładem skutecznie ustalonego celu fundraisingowego może być zbiórka na rzecz budowy nowego schroniska dla zwierząt, z określoną kwotą do zebrania, terminem realizacji oraz planem dotarcia do potencjalnych darczyńców.

Kluczowe strategie i techniki fundraisingu

Wśród fundraising strategies można wyróżnić kilka kluczowych, które sprawdzają się w praktyce. Oto niektóre z nich:

 • Segmentacja darczyńców – polega na podziale potencjalnych darczyńców na grupy według określonych kryteriów (np. poziomu zamożności, zainteresowań, lokalizacji), co pozwala na lepsze dopasowanie komunikacji i oferty do ich oczekiwań.
 • Storytelling – opowiadanie historii związanych z działalnością organizacji, które pokazują jej wartość i wpływ na życie ludzi czy środowisko. Dzięki temu darczyńcy mogą lepiej zrozumieć, na co zostaną przeznaczone zebrane środki.
 • Relacje z darczyńcami – budowanie długotrwałych relacji z darczyńcami, opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Może to obejmować regularną komunikację, podziękowania za wsparcie czy informowanie o postępach w realizacji celów.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych – promowanie działań fundraisingowych za pomocą mediów społecznościowych, co pozwala na dotarcie do szerokiej grupy potencjalnych darczyńców i zwiększenie zasięgu kampanii.

Przykładem skutecznego wykorzystania tych strategii może być kampania crowdfundingowa na rzecz ochrony środowiska, która opowiada historię zagrożonego gatunku zwierząt, dociera do szerokiej grupy darczyńców za pomocą mediów społecznościowych i buduje relacje z nimi poprzez regularne informowanie o postępach w realizacji celu.

Jak mierzyć sukces w fundraisingu?

Mierzenie sukcesu w fundraisingu jest niezbędne, aby ocenić skuteczność działań i wprowadzać ewentualne korekty. Warto wykorzystać następujące metryki:

 • Kwota zebranych środków – porównanie zebranej kwoty z założonym celem fundraisingowym.
 • Liczba darczyńców – analiza liczby osób, które wsparły organizację, oraz ich segmentacja (np. według poziomu wsparcia, lokalizacji).
 • Koszt pozyskania darczyńcy – obliczenie kosztów związanych z pozyskaniem darczyńców (np. koszty promocji, organizacji eventów) i porównanie ich z wartością zebranych środków.
 • Wskaźnik retencji darczyńców – analiza, jak wiele osób, które wsparły organizację w przeszłości, kontynuuje swoje wsparcie w kolejnych kampaniach.

Regularne analizowanie tych metryk pozwala na ocenę skuteczności działań fundraisingowych, identyfikację obszarów do poprawy oraz planowanie przyszłych strategii.

Fundraising online: platformy i narzędzia

Internet odgrywa kluczową rolę w fundraisingu, umożliwiając organizacjom non-profit dotarcie do szerokiej grupy potencjalnych darczyńców. W tej części artykułu przedstawimy popularne platformy i narzędzia do fundraisingu online oraz porady dotyczące ich skutecznego wykorzystania.

Przegląd popularnych platform do fundraisingu online

Online fundraising platforms to serwisy internetowe, które ułatwiają zbieranie funduszy na różne cele. Oto kilka popularnych platform:

 • GoFundMe – jedna z najbardziej znanych platform crowdfundingowych, umożliwiająca zbieranie funduszy na różne cele, takie jak pomoc medyczna, edukacja czy wsparcie dla organizacji non-profit.
 • Indiegogo – platforma skupiająca się na finansowaniu projektów kreatywnych, innowacyjnych i społecznie zaangażowanych.
 • JustGiving – platforma specjalizująca się w fundraisingu dla organizacji non-profit, oferująca narzędzia do tworzenia kampanii, zbierania darowizn i komunikacji z darczyńcami.
 • Patronite – polska platforma do zbierania funduszy na rzecz twórców i artystów, umożliwiająca darczyńcom regularne wspieranie ulubionych twórców.

Wybierając platformę do fundraisingu online, warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak: prowizje pobierane przez platformę, dostępne narzędzia i funkcje, możliwości promocji kampanii oraz opinie innych użytkowników.

Jak skutecznie wykorzystać narzędzia online w fundraisingu?

Wykorzystanie narzędzi online w fundraisingu może znacznie zwiększyć efektywność działań. Oto kilka porad, jak skutecznie wykorzystać te narzędzia:

 1. Planowanie kampanii – przed rozpoczęciem kampanii warto ustalić jej cele, grupę docelową, komunikację oraz strategię promocji. Dobrze zaplanowana kampania ma większe szanse na sukces.
 2. Tworzenie atrakcyjnej strony kampanii – strona kampanii powinna być estetyczna, przejrzysta i zawierać wszystkie niezbędne informacje o celu zbiórki, organizacji oraz sposobach wsparcia. Warto również zamieścić zdjęcia, filmy czy infografiki, które zwiększą atrakcyjność strony.
 3. Promocja kampanii – aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych darczyńców, warto wykorzystać różne kanały promocji, takie jak media społecznościowe, e-mail marketing, blogi czy współpraca z influencerami.
 4. Komunikacja z darczyńcami – regularne informowanie darczyńców o postępach w realizacji celu oraz podziękowania za wsparcie budują zaufanie i zwiększają szanse na dalsze donations.
 5. Analiza wyników – po zakończeniu kampanii warto przeanalizować jej wyniki, takie jak liczba darczyńców, zebrane środki czy koszt pozyskania darczyńcy. Analiza pozwoli na wyciągnięcie wniosków i poprawę efektywności przyszłych działań.

Przykładem udanej kampanii może być zbiórka na rzecz ochrony środowiska, która dzięki skutecznemu wykorzystaniu narzędzi online udała się zebrać wymaganą kwotę, zyskać szerokie grono darczyńców i zrealizować założony cel.

Polecane: