Pomóż Jezusowi być blisko swych owiec. Odpowiedz na przyjaźń Jezusa!

Założony przez:

Przyjaciele Jezusa

Kostrzyn nad Odrą

kwota zebrana:

cel: 20000

wsparło: 0

0 dni do końca

  • O projekcie
  • Aktualności
  • Wspierający
  • Patronat

Wstęp

Pol'and'Rock Festival co roku gromadzi młodych ludzi z bardzo zróżnicowanym podejściem do samych siebie, świata, w którym żyją, Pana Boga. Tym, co z pewnością charakteryzuje osoby, które w tym wydarzeniu uczestniczą, jest duża otwartość na siebie nawzajem. Właśnie dlatego chcemy, żeby w tym miejscu wymiany przeróżnych doświadczeń i zapatrywań byli też tacy, którzy będą chcieli podzielić się swoją przyjaźnią z Jezusem – nie tyle za pomocą siły argumentu, co języka bliskości:…trzeba dać uprzywilejowane miejsce językowi bliskości, językowi miłości bezinteresownej, relacyjnej i egzystencjalnej, która dotyka serca, dociera do życia, rozbudza nadzieję i pragnienia. Trzeba podchodzić do ludzi młodych z językiem miłości, a nie z prozelityzmem. Językiem rozumianym przez ludzi młodych jest język tych, którzy dają życie, którzy są tutaj dzięki nim i dla nich, i tych, którzy pomimo swoich ograniczeń i słabości starają się konsekwentnie żyć swoją wiarą (Papież Franciszek, Christus vivit, 211).Chcemy być blisko. Tak, jak czynił i nadal czyni to nasz Przyjaciel, Jezus. Tak, jak od wieków czyni to Jego Kościół - Sakrament Miłości i Delikatności Boga wobec człowieka. Odkładając na bok wszystkie sprawy, który mogłyby przesłonić nam najważniejszy z celów, chcemy podjąć się tej misji, do której, jak wierzymy, powołuje nas Bóg. Znasz Jezusa? Chcesz opowiedzieć o tym, jak zmienił Twoje życie? Jesteś gotowy na niezwykłe spotkania, wymianę myśli, wsłuchanie się w drugiego człowieka? Bądź z nami w Kostrzynie nad Odrą 31.07-3.08 2019. W tym roku gromadzimy się jako PJ - Przyjaciele Jezusa.Zapraszamy do współudziału w tej misji księży, osoby zakonne, kleryków, osoby pełnoletnie formujące się na co dzień we wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych.

Opis projektu

W opisie „jak to działa” niniejszej strony napisane jest, że ostatecznym celem projektu powinien być człowiek a nie przedmioty. Podobnie o działaniach Kościoła mówi Papież Franciszek: 
 
trzeba dać uprzywilejowane miejsce językowi bliskości, językowi miłości bezinteresownej, relacyjnej i egzystencjalnej, która dotyka serca, dociera do życia, rozbudza nadzieję i pragnienia. Trzeba podchodzić do ludzi młodych z językiem miłości, a nie z prozelityzmem (Christus vivit, 211).
 
Od dawien dawna Wydarzeniom takim jak Festiwal w Jarocinie, później zaś Woodstock, towarzyszyła działałność Kościoła. Działalność nie tyle zmierzająca do piętnowania, umoralniania czy do tworzenia konkurencyjnej imprezy co mająca na celu pełne miłości towarzyszenie. Bycie dla wielu solą, kiedy indziej głosem, dla innych zaś znowu miejscem spotkania z Kimś Większym… a zarazem tak bliskim. Tę bliskość chcemy zanieść i w tym roku tworząc inicjatywę Przyjaciele Jezusa.
 
Jej bazą stanie się niewielki plac będący w sąsiedztwie Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Na tym sąsiedztwie właśnie nam zależy. Obecność ewangelizatorów, obecność unoszącego się w zasięgu wzroku krzyża wpisała się już na dobre w pamięć bawiących się osób. Niejedni szukają przestrzeni spotkania. Dziś chcemy przede wszystkim ją zanieść. Nie przestrzeń spotkania z nami. Ale za naszą pomocą - z ich najlepszym Przyjacielem, Jezusem. My jedynie chcemy być blisko. Tak samo blisko jak czynił to nasz Nauczyciel.
PolandRockTo nasze tegoroczne pole - zaraz obok pola Pol'and'Rock Festival. To tutaj stanie mała scena, nasze toi-toie, namioty wojskowe przeznaczone dla potrzeb osób konsekrowanych i żywności, kaplica... pracujemy też nad umywalką - mamy nadzieję, ze kibicujecie nam w tej nierównej walce.

Cel

By ewangelizować na festiwalu, potrzebujemy środków finansowych: 
by jak najlepiej służyć potrzebującym Chrystusa i Kościoła Miłości osobom, potrzebujemy zapewnić infrastrukturę pola namiotowego, na którym będziemy rozbici (ogrodzenie, sanitariaty, duże namioty, jedzenie),  by te stanowiły punkt odniesienia dla bawiących się na polu P&R Festival osób, potrzebujemy postawić krzyż i scenę oraz zapewnić na niej dźwięk i oświetlenie. by scena spełniała swój cel misji w ewangelizacji, by zwróciła czyjąś uwagę, potrzebujemy środków by zapewnić na niej życie by być jak najbardziej rozpoznawalnym dla siebie i dla innych, potrzebujemy wykonać i zamówić identyfikatory, smycze i koszulki
 
Pomóż nam.  Ale przede wszystkim - pomóż Jezusowi być blisko swych owiec. Odpowiedz na przyjaźń Jezusa!
 
Wpłat można też dokonywać na poniższe konto:
Przyjaciele Jezusa
05 8355 0009 0104 1091 2000 0006
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Kostrzynie nad Odrą
ul. Kopernika 2
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą
 
Obraz może zawierać: 13 osób, tłum i na zewnątrz

Ten projekt nie ma obecnie żadnych aktualności

Ten projekt nie ma obecnie żadnych wspierających.
Zostań pierwszym wspierającym!

Ten projekt nie ma obecnie żadnego patronatu.
Zostań jego pierwszym patronem!

Autor

PJ – Przyjaciele Jezusa to inicjatywa ewangelizacyjna organizowana przez parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą. Chcemy w tym roku spotkać się z uczestnikami Pol’and’Rock Festival, żeby słuchać, rozmawiać, towarzyszyć i dzielić się Tym, który jest dla nas najważniejszy.

;