Zbieramy na profesjonalne wyposażenie nowego wozu strażackiego

Założony przez:

kwota zebrana:

cel: 33100

wsparło: 10

0 dni do końca

  • O projekcie
  • Aktualności
  • Wspierający
  • Patronat

Wstęp

Jesteśmy jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Zawsze na wezwanie pomagamy nie tylko poszkodowanym, ale również wszystkim potrzebującym. Udzielamy się także społecznie, gdzie zawsze wspieramy organizatorów imprez, uczestniczymy w zbiórkach charytatywnych oraz pomagamy w uroczystościach. Chętnie szkolimy innych z zakresu Pierwszej Pomocy i sami chętnie poszerzamy swoją wiedzę. Stanowimy zgrany zespół, na który każdy zawsze może liczyć. Tym razem jednak sami potrzebujemy pomocy.

Chcemy być, jak dotychczas, jednostką, na której społeczeństwo może polegać. Pomaganie innym leży w naszej naturze, więc kiedy my potrzebujemy pomocy, zwracamy się do Was, jako do naszych przyjaciół.

Nie brakuje nam mobilizacji oraz zaangażowania by pomagać innym. Brakuje nam jednak środków, aby wyposażyć nowy wóz strażacki w specjalistyczny i profesjonalny a przede wszystkim sprawny oraz bezpieczny sprzęt.

Opis projektu

Przed trzema tygodniami odebraliśmy długooczekiwany nowy wóz strażacki, który zastąpi nam już wysłużone samochody eksploatowane do tej pory.

Nowy samochód został zabudowany na podwoziu Iveco Eurocargo 4×4 i jest wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów, dwuzakresową autopompę o wydajności 1600 l/min, działko wodno-pianowe, wyciągarkę, agregat prądotwórczy i zestaw ratownictwa przeciwpowodziowego składający się z następujących elementów. 

Zakup został realizowany w ramach projektu „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w średnie samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

Samochód, mimo że jest w naszej jednostce od niespełna miesiąca już uczestniczył w działaniach ratowniczo- gaśniczych w potężnym pożarze hurtowni spożywczej w Przylepie oraz w wypadku drogowym pomiędzy miejscowościami Wysokie – Łężyca.

 

Cel

Koszt wyposażenia nowego wozu strażackiego oszacowaliśmy na 33 100 zł.

Wśród sprzętów, które chcielibyśmy zakupić znajdują się:

Wentylatory oddymiające: Szybkie usuwanie dymu umożliwia łatwy i szybki dostęp, znacznie lepszą widoczność i obniżoną temperaturę - ryzyko dla strażaków można znacznie zmniejszyć, a szanse na uratowanie ludzi w zadymionych budynkach znacznie wzrosną. Stanowią najdroższy, ale bardzo potrzebny element wyposażenia. Dwuprzęsłowa drabina: Ratownicza drabina dwuprzęsłowa, trzyosobowa wykonana jest ze stopów aluminium (lekka~30kg). Maksymalna wysokość drabiny to 10m. Drabina posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP i tylko takie wolno nam używać. Trzy rodzaje prądownic: Prądownice służa do podawania środka gaśniczego. Dobieranie ich w zależności od wielkości i rodzaju pożaru pozwoli szybciej i skuteczniej go ugasić. Dwie nakładki do prądownic: sprzęt służący do wytworzenia  piany ciężkiej, a następnie do podania jej w miejsce pożaru. Piana gaśnicza: Środek chemiczny, powstały po zmieszaniu z wodą i użyciu prądownicy, wytwornicy lub agregatu pianotwórczego. Stosowany jest do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy, niereagujących z wodą. Smok ssawny prosty: Smok ssawny stanowi początek linii ssawnej i służy do zabezpieczenia węży ssawnych przed dostaniem się zanieczyszczeń podczas zasysania wody np. z zalewu do zbiornika samochodu pożarniczego. Będziemy mogli go wykorzystywać np. gdy zabraknie nam wody a w pobliżu będzie się znajdował zbiornik wodny, z którego będziemy mogli ją czerpać. Stojak hydrantowy: Przenośny hydrant - urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór z głównych przewodów wodnej sieci miejskiej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża. Wysysacz: Urządzenie do wypompowywania wody z piwnic i innych trudnodostępnych pomieszczeń. Działa na zasadzie podciśnienia wytwarzanego z pomocą autopompy na samochodzie pożarniczym. Będziemy mogli z niego korzystać przy wielkich ulewach, gdy będzie dochodzić do podtopień i zalań. Nożyce dielektryczne do prętów max 14mm, zbudowane tak że chronią użytkownika przed porażeniem prądem.

 

Wyposażenie nowego wozu strażackiego w powyższe narzędzia zapewni nam możliwość lepszego dbania o Wasze bezpieczeństwo! Jednocześnie wymieniony sprzęt ułatwi nam akcje gaśnicze a co za tym idzie pozwoli szybciej i sprawniej działaćna miejscu pożaru czy innego zdarzenia bądź wypadku.

 

Prosimy o pomoc Wszystkich oraz każdego z osobna, firmy oraz organizacje. Każda złotówka jest dla nas ważna. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

 

Wpłat możecie dokonywać również bezpośrednio na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwieńsku:

 

Ten projekt nie ma obecnie żadnych aktualności

Marek Kidoń

2019-11-21

Marta Bernacka

2019-11-22

Adrian Dąbrowski

2019-11-22

Jan Wota

2019-11-24

Patryk Nejman

2019-11-24

Marcin Galicki

2019-11-27

Beata Olkiewicz

2020-01-15

Anita Fiks

2020-01-16

Dominik Brzezicki

2020-01-18
1 anonimowych wspieraczy

Ten projekt nie ma obecnie żadnego patronatu.
Zostań jego pierwszym patronem!

Autor

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERWIEŃSKU

Nasza jednostka należy do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego, co klasuje nas na czele w szybkości reakcji oraz dojazdu. Współpracujemy w innymi jednostkami OSP w kraju i poz granicami a także z PSP, WSP, WOPR.

Prowadzimy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Mamy wyspecjalizowaną grupę Ratownictwa Wodnego oraz Ratownictwa Technicznego.

Druhowie bardzo chętnie pomagają mieszkańcom naszej gminy w realizacji oraz angażują się w wiele wydarzeń lokalnych.

Systematycznie bierzemy udział w kursach podnoszących nasze kwalifikacje.

Dzięki nowemu pojazdowi oraz wyposażeniu będziemy mogli działać równie szybko i profesjonalnie co Państwowa Straż Pożarna.

 

KRS: 0000096415, NIP: 9731020803, REGON: 977994024

;