Kościół w Nietkowie wymaga szybkiego remontu!

Założony przez:

kwota zebrana:

cel: 55000

wsparło: 15

0 dni do końca

  • O projekcie
  • Aktualności
  • Wspierający
  • Patronat

Wstęp

Kościół poewangelicki w Nietkowie - z uwagi na osobę projektanta oraz wartości artystyczne i historyczne - stanowi jeden z najcenniejszych przykładów XIX-wiecznej architektury sakralnej województwa lubuskiego. Z tego względu wskazane jest przywrócenie w maksymalnym stopniu jego pierwotnego wyglądu, przede wszystkim poprzez usunięcie wtórnych tynków zewnętrznych, nałożonych w latach 1986-1987, oraz przywrócenie pierwotnej kolorystyki wnętrza.

Ekspertyzy wykonane w 2016 roku wykazały, że stan dachu kościoła jest dramatyczny i natychmiast muszą być podjęte działania zabezpieczające, ponieważ nastąpiły na wszystkich belkach stropu przemieszczenia odbiegające od normy. Jest to szczególnie widoczne w osi nr 3, która wymaga interwencji umożliwiającej wykonanie stabilizacji i naprawy stropu. Co prawda nie zostały przekroczone przemieszczenia dopuszczalne, ale przyczyn rzeczywistych przemieszczeń należy doszukiwać się w obniżeniu nośności belek stropu na skutek korozji biologicznej.

Niepokojący okazał się stan deskowania z brus sosnowych na całej powierzchni stropu, które uległo znacznej korozji biologicznej na skutek działalności spuszczela pospolitego - gatunku chrząszcza, który jest groźnym szkodnikiem elementów drewnianych budynków. Larwy tego chrząszcza żerują w martwym i suchym drewnie drzew iglastych. Niezbędne jest więc przeprowadzenie dezynsekcji drewna. Strop kościoła ma dużą podatność na działanie sił wzbudzających drgania. To konsekwencja obniżenia nośności stropu nad nawą główną. Niezbędne jest podjęcie czynności naprawczych i stabilizujących strop w tym miejscu. Gołym okiem widać też wielomiejscowe zacieki z dachu. To zła wiadomość, bo w celu powstrzymania dalszej degradacji obiektu niezbędna jest wymiana pokrycia dachu wraz z elementami jego podbudowy na nowe. Przyczyniła się do tego również ostatnia wymiana pokrycia dachu z łupka bazaltowego na blachę ocynkowaną (wykonana pod koniec lat 90-tych XXw.). Wtedy zastosowano poszycie dachu z desek różnego gatunku i rodzaju. Na znacznej powierzchni poszycia wykorzystano łaty i deski z oflisem, a świeża tarcica z korą zawiera w sobie jaja szkodników, które zaatakowały niezarażone dotąd elementy konstrukcji dachu. Trzeba usunąć te elementy, a następnie wykonać dezynsekcję całej konstrukcji drewnianej stropu i dachu. Z uwagi na prowizoryczny charakter dotychczas wykonywanych remontów obróbek blacharskich niezbędne jest również wykonanie nowych obróbek, szczególnie murków attykowych oraz okapów.

Opis projektu

Dzięki wieloletnim staraniom mieszkańców i Księdza Proboszcza rozpoczął się pierwszy etap remontu kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa (XIX w.) w Nietkowie, który koncentruje się na stabilizacji i naprawie konstrukcji stropu oraz generalnym remoncie pokrycia dachu. Zadanie to uzyskało znaczne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach zadania przewiduje się w pierwszej kolejności naprawę i stabilizację drewnianych wiązarów stropu nad nawą główną. Wiązary w kształcie krzyży św. Andrzeja nad nawą główną w wielu miejscach uległy przełamaniu w kluczu oraz posiadają znaczne przemieszczenia. Maksymalne ugięcie wiązara wynosi 18cm przy dopuszczalnym 2,3cm. W celu naprawy tej sytuacji wykonane zostaną podwieszenia dodatkowymi wiązarami wieszakowymi. Uszkodzone elementy drewniane zostaną wzmocnione lub wymienione na nowe. Płatwie i rygle dachowe ze względu na znaczne zniszczenie przekrojów na wskutek przecieków wody deszczowej wymagają wymiany na nowe. Istniejące pokrycie dachu z blachy zostało wykonane w latach 90-tych XX wieku przy użyciu pozagatunkowych (rozbiórkowych i bezklasowych) desek z oflisem. Niezbędne jest usuniecie tych desek i wykonanie nowego, solidnego poszycia oraz pokrycia dachu z materiału zgodnego z pierwotnym założeniem tj. łupka kamiennego.
Taki zakres prac przewiduje I. etap remontu naszego kościoła. Wieloletnie zabiegi księdza proboszcza Marka Kidonia zakończyły się sukcesem. Rozpoczyna się remont, który zmierza do przywrócenia świetności kościołowi w Nietkowie. Prace będą realizowane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Cel

Koszt remontu to prawie pół miliona złotych. Wieloletnie starania Proboszcza Księdza Marka Kidonia zaowocowały pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 400.000,- zł. Do przeprowadzenia remontu parafia musi zabezpieczyć własny wkład finansowy - tak, jak do realizacji każdego projektu. W naszym przypadku to kwota 55.000 zł (tylko 12% wartości całego projektu!) . Te środki musimy zebrać we własnym zakresie i dlatego podjęto inicjatywę przeprowadzenia zbiórki. Liczy się czas, bo ostatnia faktura w projekcie powinna być opłacona do 12. grudnia. O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Ten projekt nie ma obecnie żadnych aktualności

marek kidon

2019-11-06

Czesława Boczkowska

2019-11-08

Aneta Śliwińska

2019-11-08

Marzena Barańczuk

2019-11-08

Elżbieta Śliwińska

2019-11-10

Krzysztof Smorąg

2019-11-16

Teresa Truszkiewicz

2019-11-17

Joanna Hojsak

2019-11-25

Mariola G

2019-11-27
6 anonimowych wspieraczy

Ten projekt nie ma obecnie żadnego patronatu.
Zostań jego pierwszym patronem!

Autor

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętego Wojciecha liczy około 6900 wiernych. Na terenie parafii działają liczne grupy parafialne, m.in. Krąg Biblijny, Ruch Światło- Życie oraz Parafialny Zespół Caritas.

;