Fundacja Santander Bank Polska – historia, projekty i inicjatywy

Redakcja

18 stycznia, 2024

Fundacja Santander Bank Polska to organizacja, która od lat angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne. W tym artykule przyjrzymy się bliżej działalności tej fundacji, jej misji, celom oraz wpływowi na społeczeństwo. Dowiesz się także, jak zaangażować się w działania Fundacji Santander Bank Polska i jakie projekty są przez nią wspierane.

Czym jest Fundacja Santander Bank Polska?

Fundacja Santander Bank Polska to organizacja non-profit, której celem jest wspieranie różnorodnych inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Działa na rzecz rozwoju społeczeństwa, promując wartości takie jak odpowiedzialność, innowacyjność i współpraca. Zakres działalności Fundacji obejmuje między innymi wsparcie dla edukacji, kultury, przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska.

Misja i cele Fundacji Santander Bank Polska

Misja Fundacji Santander opiera się na tworzeniu wartości dla społeczeństwa poprzez inwestowanie w rozwój lokalnych społeczności, edukację oraz kulturę. Fundacja dąży do tego, aby każdy miał równe szanse na rozwój i realizację swojego potencjału. Wśród celów Fundacji Santander można wymienić:

 • Wspieranie edukacji na różnych poziomach, w tym edukacji finansowej;
 • Promowanie przedsiębiorczości, innowacji i twórczości;
 • Wspieranie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • Wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Historia i ewolucja Fundacji Santander Bank Polska

Historia Fundacji Santander sięga 2002 roku, kiedy to powstała Fundacja Kredyt Banku, która w 2013 roku zmieniła nazwę na Fundacja Banku Zachodniego WBK. W 2018 roku, w wyniku połączenia Banku Zachodniego WBK z Santander Bank Polska, Fundacja przyjęła obecną nazwę. Od początku swojego istnienia, Fundacja angażuje się w różnorodne projekty, które mają na celu wspieranie społeczeństwa i promowanie wartości, które są ważne dla banku.

W ewolucji Fundacji Santander można wyróżnić kilka kluczowych momentów i osiągnięć. Przykłady takich osiągnięć to:

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i nauki oraz innymi partnerami;
 • Realizacja licznych programów edukacyjnych, takich jak „Akademia Młodych Odkrywców” czy „Edukacja Finansowa w Bibliotece”;
 • Wsparcie dla przedsiębiorczości, np. poprzez program „Santander Universidades” czy konkurs „Santander Innowacje”;
 • Angażowanie pracowników banku w działania wolontariackie na rzecz społeczności lokalnych.

Dzięki swojej działalności, Fundacja Santander Bank Polska przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, wspierając edukację, kulturę i przedsiębiorczość oraz promując wartości, które są ważne dla banku i jego klientów.

Projekty i inicjatywy Fundacji Santander Bank Polska

Projekty Fundacji Santander oraz inicjatywy Fundacji Santander obejmują szeroki zakres działań, mających na celu wspieranie społeczeństwa w różnych obszarach. Wśród nich znajdują się programy edukacyjne, wspieranie przedsiębiorczości, działania na rzecz kultury oraz ochrony środowiska. W niniejszym artykule przyjrzymy się najważniejszym projektom i inicjatywom realizowanym przez Fundację Santander Bank Polska.

Najważniejsze projekty realizowane przez Fundację

Wśród najważniejszych projektów Fundacji Santander warto wymienić:

 • „Akademia Młodych Odkrywców” – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, mający na celu rozwijanie umiejętności badawczych, kreatywności oraz zainteresowania nauką;
 • „Edukacja Finansowa w Bibliotece” – inicjatywa mająca na celu popularyzację wiedzy na temat finansów osobistych wśród szerokiej grupy odbiorców, realizowana we współpracy z bibliotekami;
 • „Santander Universidades” – program wspierający rozwój nauki i edukacji na uczelniach wyższych, poprzez udzielanie stypendiów, finansowanie badań oraz wspieranie współpracy międzynarodowej;
 • „Santander Innowacje” – konkurs dla start-upów i przedsiębiorców, którego celem jest promowanie innowacyjnych pomysłów oraz wspieranie rozwoju nowych technologii.

Realizacja tych projektów przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, poprawy jakości życia oraz wspierania innowacji i przedsiębiorczości.

Jak Fundacja wspiera rozwój społeczności lokalnych?

Fundacja Santander a społeczności lokalne – to relacja oparta na współpracy i zaangażowaniu. Fundacja realizuje liczne projekty i inicjatywy, które mają na celu wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, takie jak:

 • Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, mające na celu rozwijanie umiejętności, kreatywności oraz zainteresowania nauką;
 • Wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie mikrokredytów, organizowanie szkoleń oraz doradztwa dla lokalnych przedsiębiorców;
 • Działania na rzecz ochrony środowiska, takie jak promowanie zrównoważonego rozwoju, wspieranie inicjatyw ekologicznych oraz edukacja ekologiczna;
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i nauki oraz innymi partnerami, mająca na celu realizację wspólnych projektów i inicjatyw.

Dzięki swoim działaniom, Fundacja Santander Bank Polska przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnych, wspierając edukację, przedsiębiorczość, kulturę oraz ochronę środowiska.

Jak Fundacja Santander Bank Polska wpływa na społeczeństwo?

Wpływ Fundacji Santander na społeczeństwo jest zauważalny w wielu obszarach, takich jak edukacja finansowa czy odpowiedzialność społeczna biznesu. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak Fundacja Santander Bank Polska angażuje się w te dziedziny, realizując projekty i inicjatywy mające na celu wspieranie społeczeństwa.

Rola Fundacji w promowaniu edukacji finansowej

Fundacja Santander a edukacja finansowa – to relacja oparta na współpracy i zaangażowaniu. Fundacja realizuje liczne projekty i inicjatywy, które mają na celu promowanie wiedzy na temat finansów osobistych wśród szerokiej grupy odbiorców. Przykłady takich projektów to:

 • „Edukacja Finansowa w Bibliotece” – inicjatywa mająca na celu popularyzację wiedzy na temat finansów osobistych wśród szerokiej grupy odbiorców, realizowana we współpracy z bibliotekami;
 • „Santander Universidades” – program wspierający rozwój nauki i edukacji na uczelniach wyższych, poprzez udzielanie stypendiów, finansowanie badań oraz wspieranie współpracy międzynarodowej;
 • Organizowanie warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji finansowej dla różnych grup społecznych, takich jak młodzież, osoby starsze czy przedsiębiorcy.

Dzięki swoim działaniom, Fundacja Santander Bank Polska przyczynia się do podnoszenia poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa, co przekłada się na lepsze zarządzanie finansami osobistymi oraz rozwój przedsiębiorczości.

Fundacja Santander Bank Polska a społeczna odpowiedzialność biznesu

Fundacja Santander a odpowiedzialność biznesu – to relacja oparta na współpracy i zaangażowaniu. Fundacja realizuje liczne projekty i inicjatywy, które mają na celu promowanie odpowiedzialności społecznej biznesu oraz wspieranie działań CSR. Przykłady takich inicjatyw to:

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i nauki oraz innymi partnerami, mająca na celu realizację wspólnych projektów i inicjatyw;
 • Organizowanie konkursów i programów wspierających rozwój innowacyjnych pomysłów oraz wspieranie rozwoju nowych technologii;
 • Działania na rzecz ochrony środowiska, takie jak promowanie zrównoważonego rozwoju, wspieranie inicjatyw ekologicznych oraz edukacja ekologiczna;
 • Wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie mikrokredytów, organizowanie szkoleń oraz doradztwa dla lokalnych przedsiębiorców.

Dzięki swoim działaniom, Fundacja Santander Bank Polska przyczynia się do promowania odpowiedzialności społecznej biznesu oraz wspierania działań CSR, co przekłada się na lepsze relacje z interesariuszami oraz większe zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych.

Jak zaangażować się w działania Fundacji Santander Bank Polska?

Zaangażowanie w działania fundacji Santander może przyjąć różne formy, w zależności od indywidualnych zainteresowań i umiejętności. W niniejszym artykule przedstawimy możliwości wolontariatu oraz współpracy z Fundacją, a także opiszemy proces aplikacji i kryteria selekcji.

Możliwości wolontariatu i współpracy z Fundacją

Wolontariat w fundacji Santander to doskonała okazja do zdobycia nowych doświadczeń, nawiązania cennych kontaktów oraz wsparcia społeczności lokalnych. Fundacja oferuje różnorodne formy wolontariatu, takie jak:

 • Udział w organizacji i prowadzeniu warsztatów oraz szkoleń z zakresu edukacji finansowej;
 • Wsparcie w realizacji projektów ekologicznych i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • Pomoc w organizacji konkursów i programów wspierających rozwój innowacyjnych pomysłów;
 • Udział w inicjatywach mających na celu promowanie odpowiedzialności społecznej biznesu.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z fundacją Santander, warto zapoznać się z dostępnymi możliwościami, takimi jak:

 • Partnerstwo z Fundacją w ramach realizacji wspólnych projektów i inicjatyw;
 • Udział w programach wspierających rozwój nauki, edukacji oraz przedsiębiorczości;
 • Współpraca z Fundacją w zakresie promowania odpowiedzialności społecznej biznesu oraz działań CSR.

Jak Fundacja wspiera innowacyjne pomysły i projekty?

Fundacja Santander a innowacje – to relacja oparta na współpracy i zaangażowaniu. Fundacja realizuje liczne projekty i inicjatywy, które mają na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów oraz rozwój nowych technologii. Przykłady takich działań to:

 • Organizowanie konkursów i programów wspierających rozwój innowacyjnych pomysłów, takich jak konkursy dla start-upów czy programy akceleracyjne;
 • Współpraca z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz innymi partnerami w zakresie badań i rozwoju nowych technologii;
 • Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie finansowania, doradztwa oraz szkoleń, mających na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań i produktów.

Dzięki swoim działaniom, Fundacja Santander Bank Polska przyczynia się do promowania innowacji oraz wspierania rozwoju nowych technologii, co przekłada się na lepsze rozwiązania dla społeczeństwa oraz większe zaangażowanie w rozwój gospodarczy.

Polecane: